Radoon

AS Ökosil labor on akrediteeritud õhus radooni sisalduse mõõtmiseks vastavalt järgmistele dokumentidele:

  • Keskkonnaministeeriumi dokument „Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016)“,
  • 07.2018 määrus nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“.

Radooni all mõistame loodusliku radioaktiivse väärisgaasi radooni isotoopi Rn-222, mis on ioniseeriva kiirguse allikas. Radoon on õhust raskem värvitu ja lõhnatu kõrgradioaktiivne gaas.

Õhu radoonisisaldus on radooni aktiivsuskontsentratsioon, milleks on õhus sisalduva radooni aktiivsus ruumalaühiku kohta [Bq/m³].

Õhu radoonisisalduse viitetasemeks on õhu radoonisisalduse aasta keskväärtus, millest kõrgema taseme korral võib osutuda vajalikuks võtta asjakohaseid meetmeid töötaja radoonist saadava kiirituse vähendamiseks.

Õhu radoonisisalduse viitetase tööruumides on 300 Bq/m³, kui valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

Vastavalt keskkonnaministri 30.07.2018 määruse nr 28 “Tööruumide õhuradoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” paragrahvile 11 peab tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmine tehtud olema viie aasta jooksul, alates maa-ala lisandumisest kõrgendatud radooniriskiga maa-alade loetellu.

Kõrgendatud radooniriskide maa-alade loetelu ning nende loetellu lisamise kuupäev

Alutaguse vald 06.08.2018 Põhja-Sakala vald 06.08.2018
Haljala vald 06.08.2018 Põltsamaa vald 06.08.2018
Harku vald 06.08.2018 Põlva vald 06.08.2018
Jõelähtme vald 06.08.2018 Rae vald 06.08.2018
Jõgeva vald 06.08.2018 Rakvere linn 06.08.2018
Jõhvi vald 06.08.2018 Rakvere vald 06.08.2018
Kadrina vald 06.08.2018 Saarde vald 06.08.2018
Kastre vald 06.08.2018 Setomaa vald 14.03.2023
Keila linn 14.03.2023 Sillamäe linn 06.08.2018
Kiili vald 06.08.2018 Tallinn 06.08.2018
Kohtla-Järve linn 06.08.2018 Tapa vald 06.08.2018
Kose vald 06.08.2018 Tartu linn 06.08.2018
Kuusalu vald 06.08.2018 Tartu vald 06.08.2018
Luunja vald 06.08.2018 Toila vald 06.08.2018
Lüganuse vald 06.08.2018 Türi vald 06.08.2018
Lääne-Harju vald 06.08.2018 Viimsi vald 06.08.2018
Maardu linn 06.08.2018 Viljandi vald 06.08.2018
Narva linn 06.08.2018 Viru-Nigula vald 06.08.2018
Narva-Jõesuu linn 06.08.2018 Võru vald 14.03.2023
Peipsiääre vald 06.08.2018 Väike-Maarja vald 06.08.2018

Kui mõõtmistulemustest selgub, et õhu radoonisisaldus tööruumis on viitetasemest kõrgem, on vajalik uuendada ka töökeskkonna riskianalüüsi ja seda töötajatele tutvustada. Samuti tuleb vajadusel kasutusele võtta meetmed, mis vähendaksid töötajate terviseriske. Näiteks rakendada ehituslikke meetmeid (täiendav ventilatsioon, tööruumidele täiendav isoleerimine, kui see on võimalik ja otstarbekas) või piirata tööaega kõrgema radoonitasemega tööruumis.

Mõõtmiskohtadele ja mõõtmise kestusele on kehtestatud rida nõudeid:

  • Töökohtadel ja avalikes hoonetes tuleb mõõtmised teha esimesel korrusel ja keldrikorrusel, kui seal paiknevad inimeste tööruumid. Mõõteseade tuleb panna igasse ruumi, mille ventilatsioonisüsteem on erinev. Suurtesse ruumidesse tuleb panna üks seade iga 200 m² kohta.
  • Radooni aasta keskmise kontsentratsiooni leidmiseks peab mõõtmine kestma vähemalt kaks kuud, kusjuures vähemalt pool mõõteperioodist peab langema talve- või kütteperioodile.
  • Mõõtmise ajal peab ruumide kasutus olema tavapärane. Järjestikuste päevade arv, mille jooksul ruume ei kasutata, ei tohi ületada 20% valitud mõõteperioodist. Vastasel korral tuleb mõõteaega pikendada.

Kui Teil tekib lisaküsimusi või soovite hinnapakkumist siseruumide radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisele, siis võtke meiega ühendust.

© 2020 Ökosil