Tranšee ja diafragmaseina ehitus

Sitemap
 

    Tranšeega kombineeritud diafragmasein rajati piki Sillamäe jäätmehoidla lõunapoolset piirdetammi, et vältida lõunapoolselt tasandikult pinna- ja põhjavee pealevalgumist.
Töid alustati 2002. aasta juulis ning lõpetati  2003. aasta veebruaris.

Diafragmaseina tranšee
kaevamine.

Tranšee vaade ida poolt.

Enne tranšee kaevamist
teisaldati diafragmaseina
territooriumilt jäätmehoidla
vahekattesse ca pool miljonit
kuupmeetrit põlevkivituhka.

Tranšee idapoolne ots.

Jan Vrijen, Raimo Jaaksoo ja
Jüri Mitt tranšee ehitust
inspekteerimas.

        

Tranšee vaade lääne
suunas.

Diafragmaseina kaeviku kaevamine.

Bentoniidi ja tsemendi segu moodustab vettpidava diafragmaseina.

  Projektid
  Üldkontseptsioon
  Tammi kindlustamine
  Tranšee ja diafragmaseina ehitus
  Vahekatte ehitus
  Kontuurimine
  Lõppkatte ehitus
  Seire
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil