Pressiteadete arhiiv

Sitemap
 

ÖkoSil jagab Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele uraaniobjekti saneerimise kogemust

27.06.2000

27.-28. juunil toimub Toilas ja Sillamäel seminar, kus Sillamäe jäätmehoidla saneerija AS ÖkoSil ja saksa uraanijäätmete käitleja Wismut GmbH jagavad analoogiliste Kesk- ja Ida-Euroopa radioaktiivsete jäätmete utiliseerimisprojektide juhtidele kogemusi Sillamäe radioaktiivse jäätmehoidla saneerimisest. Kesk- ja Ida-Euroopas on üle 700 uraani tootmisega seotud objekti, nende hulgas 29 radioaktiivset jäätmehoidlat, mis kõik vajavad keskkonnakaitselist saneerimist.

Sillamäe radioaktiivse jäätmehoidla saneerimistööde teostamisel on kõigist Kesk- ja Ida-Euroopa analoogilistest projektidest jõutud kõige kaugemale. Seetõttu korraldataksegi Phare egiidi all Bulgaaria, Poola, T¨ehhi ja Ungari sarnaste uraaniobjektide spetsialistidele Eesti kogemuse vahendamise seminar.

Lisaks eelnimetatutele osalevad seminari töös Sillamäe jäätmehoidla saneerimise projekteerija Wismut GmbH ja tema alltöövõtja C & E GmbH (mõlemad Saksamaalt), samuti Euroopa Komisjoni ja Põhjamaade Keskkonnakaitselise Finantskorporatsiooni esindajad.

Eestist osalevad seminaril Keskkonnaministeeriumi, samuti Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekti alltöövõtjate – AS GIB ja AS Merin töötajad.

“Vaatamata sellele, et Sillamäel kohapeal mingeid muutusi eriti näha ei ole”, ütles AS ÖkoSil juht Tõnis Kaasik, ”on tänaseks päevaks ära tehtud suur ettevalmistustöö”. Tõnis Kaasiku sõnul lõpeb lähipäevadel riigihankekonkurss geotehniliste uuringute teostaja leidmiseks ning sellele järgneb sügistalvel juba ehitustööde algus.Tõnis Kaasik lisas, et “Sillamäe jäätmehoidla saab esimeseks uraaniobjektiks kogu Kesk- ja Ida-Euroopas, mis jõuab ka tegeliku saneerimise faasi.”

Sillamäe radioaktiivse jäätmehoidla näol on tegemist sealsamas toimunud uraani tootmise jääkide ladustuspaigaga, kus ligi 40-hektarilisele territooriumile otse Läänemere kaldal on kogunenud uraanitootmise radioaktiivsed jäägid. Tegemist on Läänemere regiooni ühe ohtlikuma reostusobjektiga.

AS ÖkoSil on alustanud Sillamäe radioaktiivse jäätmehoidla rahvusvahelise saneerimisprojekti elluviimisega, kus oma toetava käe ulatavad Eestile nii Põhjamaad kui Euroopa Liit tervikuna. Jäätmehoidla saneerimisprojekti üldmaksumus on 20 mln Euro’t ehk 312 miljonit krooni.

Projekti rahastatakse tagastamatu abina järgnevatest allikatest:

Euroopa Komisjon (LSIF – Infrastruktuuri Suurprojektide Fond), Norra Valitsus, Rootsi Valitsus, Soome Valitsus, Taani Valitsus, Eesti Valitsus, Põhjamaade Keskkonnakaitseline Finantskorporatsioon (NEFCO).

Eesti riik finantseerib projekti lisaks riigieelarvele ka Põhjamaade Investeerimispanga pikaajalisest keskkonnalaenust Eesti riigile.

Saneerimisprojekt näeb ette lainemurdja ehitamise jäätmehoidla ette merre, betoonvaiadest vöö rajamise jäätmehoidla piirdetammi püsivuse suurendamiseks, tõkke rajamise sisemaalt pealevalguvate pinna- ja põhjavetele ning jäätmehoidla veekindlalt katmise.

Sillamäe jäätmehoidla saneerimist juhib AS ÖkoSil, mis moodustati 1998. a. Eesti riigi ja Silmet Grupi poolt.

Vastavalt Saksa firma Wismut GmbH poolt koostatud tehnilisele projektile on tööde kestvuseks kavandatud 7 aastat. Kavandatu realiseerimisel saab Sillamäe jäätmehoidlast esimene keskkonnakaitseliselt ohutustatud ja korda tehtud uraaniobjekt Kesk- ja Ida-Euroopas. Eesti mastaabis on see kõigi aegade suurim keskkonnakaitsealane saneerimisprojekt.


Lisainfo:

Raimo Jaaksoo – AS ÖkoSil projekti koordinaator, tel. 64 62 984
e-post: raimo@ecosil.eei

Anti Siinmaa – AS ÖkoSil projekti insener, tel. 64 62 984
e-post: anti@ecosil.ee

Toomas Kään – Suhtekorraldusfirma Arcturus projektijuht, tel. 61 39 740; GSM: 050 10 715;
e-post: toomas@arcturus.ee


  Meedia
  Pressiteated
  Pressiteadete arhiiv
  Meediakajastused
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil