Tammi kindlustamine

Sitemap
 

    Sillamäe jäätmehoidla tammide stabiliseerimiks rajati 2001-2003 kaldakindlustus, vaiadevöö ning tranšeega kombineeritud diafragmasein.

Juba 1997. aastal ehitati mõnesajameetrine kaldakindlustuse lõik tammi läänepiirkonda, mida peeti kõige ohustatumaks lainete kulutava tegevuse poolt.


Kaldakindlustus

1997. aastal ehitatud
kaldakindlustuse ja kalda
vahele tekkinud basseinid
tuli tammi stabiliseerimi-
seks täita.

Uue kaldakindlustuse harja kõrgus on 4,1 kuni 4,5 meetrit; see hõlmab jäätmehoidla kogu merepoolset perimeetrit ning selle kogupikkus  on ca 1 kilomeeter. Kaldakindlustuse ehitus algas 2001. aasta sügis-talvel olemasoleva kaldakindlustuse ümberehitusega ning lõppes 2002 kevadel.

Graniitkindlustise paigaldamisel kasutati kahte ekskavaatorit.
Teise ekskavaatori jaoks tuli rajada merre ajutine
platvorm.

Ehitaja-, projekteerija- ja
ehitustööde järelvalve
esindajad objektil.

Kaldakindlustise ehitus.
Filtratsioonikihi ja filterkanga
paigaldamine. Vaade lääne
poolt.

Valmis kaldakindlustus suvel 2002.

Puurvaiade paigaldamine.


Valmis vaia lähivaade. Kokku paigaldati 455 puurvaia, diameetriga 60 cm ning pikkusega 15...18 meetrit.

  Projektid
  Üldkontseptsioon
  Tammi kindlustamine
  Tranšee ja diafragmaseina ehitus
  Vahekatte ehitus
  Kontuurimine
  Lõppkatte ehitus
  Seire
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil