Pressiteadete arhiiv

Sitemap
 

13.10.1999 – Käivitub Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekt

13. oktoobril 1999.a. kell 12.00 kirjutavad Eesti keskkonnaminister, Soome Rootsi, Taani ja Norra valitsuste esindajad ning Põhjamaade Keskkonnakaitseline Finantskorporatsioon koos AS Silmet Grupi ja AS Ökosil juhtidega Tallinnas Rahvusraamatukogu
 

13. oktoobril 1999.a. kell 12.00 kirjutavad Eesti keskkonnaminister, Soome Rootsi, Taani ja Norra valitsuste esindajad ning Põhjamaade Keskkonnakaitseline Finantskorporatsioon koos AS Silmet Grupi ja AS Ökosil juhtidega Tallinnas Rahvusraamatukogu kuppelsaalis alla Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekti puudutava lepingu, mis näeb ette Läänemere regiooni ühe ohtlikuma ja aastakümnete jooksul palju kõneainet pakkunud reostusobjekti likvideerimise aastaks 2006.

Projekti rahastatakse tagastamatu abina alljärgnevatest allikatest:

Euroopa Komisjon (LSIF- Infrastruktuuri Suurprojektide Fond) – 5 mln EURO
Norra Valitsus – 2 mln USD
Rootsi Valitsus – 1 mln EURO
Soome valitsus – 1 mln USD
Taani Valitsus – 1 mln USD
Eesti Valitsus – 3 mln EURO
Põhjamaade Keskkonnakaitseline Finantskorporatsioon (NEFCO) – 2 mln EURO

Ülaltoodud summadele lisandub 5 mln EURO't Põhjamaade Investeerimispanga pikaajalisest keskkonnalaenust Eesti riigile.

Saneerimisprojekt näeb ette lainemurdja ehitamise jäätmehoidla ette merre, betoonvaiadest vöö rajamise jäätmehoidla piirdetammi püsivuse suurendamiseks, tõkke rajamise sisemaalt pealevalguvate pinna- ja põhjavetele ning jäätmehoidla veekindlalt katmise.

Praktiliste saneerimistöödega on kavas alustada juba käesoleval aastal. Vastavalt Saksa firma Wismut GmbH poolt koostatud tehnilisele projektile on tööde kestvuseks kavandatud 7 aastat. Jäätmehoidla saneerimisprojekti üldmaksumus on 20 mln Euro't ehk 312 miljonit Eesti krooni.

Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekti valmistas koostöös Eesti Keskkonnaministeeriumiga ette ja selle elluviimist juhib AS Ökosil, 1998.aasta suvel Eesti riigi ja Silmet Grupi osalusel moodustatud keskkonnakaitsealane ühisettevõte, mille aktsiatest kuulub riigile 35 protsenti. Vastavalt Euroopa Komisjoni, doonorriikide ja NEFCO vahelisele kokkuleppele on AS ÖkoSil koosseisus moodustatud Projekti Juhtimisüksus, mis hakkab korraldama projekti realiseerimist (finantseerimine, ehituskonkursside ettevalmistamine ja läbiviimine, järelevalve korraldamine, sidepidamine rahastajatega, aruandlus jne.).

Ida- ja Kesk-Euroopas on üle 700 uraani tootmisega seotud objekti, nende hulgas 29 radioaktiivset jäätmehoidlat, mis kõik vajavad keskkonnakaitselist saneerimist. Kavandatu realiseerimisel saab Sillamäest esimene keskkonnakaitseliselt ohutustatud ja korda tehtud uraaniobjekt Ida- ja Kesk-Euroopas. Eesti mastaabis on see kõigi aegade suurim keskkonnakaitsealane saneerimisprojekt.

Allakirjutamisele järgneb pressikonverents


Lisainformatsioon tel 646 29 84 Tõnis Kaasik, Raimo Jaaksoo


  Meedia
  Pressiteated
  Pressiteadete arhiiv
  Meediakajastused
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil