Seire

Sitemap
 

Seire eesmärgid ja korraldus


Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla ja selle eeldatava mõjuala keskkonnaseire eesmärk on jälgida jäätmehoidla ja selle mõjuala keskkonnaseisundit ja selle võimalikke olulisi muutusi ning ühtlasi hinnata elluviidud saneerimistööde efektiivsust.

Seire abil on kavas välja selgitada probleemid, mille lahendamine nõuab kiirete abinõude rakendamist või edaspidist täiendavat uurimist.
Keskkonnaseire on aastaringne tegevus. Andmete kogumisel tuleb tagada nende süsteemsus, järjepidevus ja säilimine. Samal ajal peab keskkonnaseire süsteem olema paindlik, arenedes edasi koos teadmiste kasvuga. Seire käigus luuakse usaldusväärsed, pikaajalised ja kõrge kvaliteediga andmeread, mis võimaldavad hinnata jäätmehoidla sulgemisprojekti keskkonnakaitselist piisavust ja saavutatud efekti.

Elluviidud saneerimistööde efektiivsuse hindamiseks ja jäätmehoidla ning selle mõjuala keskkonnaseisundi jälgmiseks on koostatud kahest osast koosnev Sillame jäätmehoidla seireprogramm. Seireprogrammi I etapp oli üks osa saneermisprojektist, mida täideti aastatel 2002-2008. 2009. aastal alustati seireprogrammi II etapi ehk järelseirega. Järelseire eesmärgiks on jälgida jäätmehoidla ja selle mõjuala keskkonnaseisundit ning selle võimalikke olulisi muutusi ning hinnata elluviidud saneerimistööde efektiivsust. Järelseire käigus kontrollitakse ka objekti kiirgusohutust, et süvendada üldsuse kindlust objekti ohutuse suhtes.
 
 

 

 

 

 

  Projektid
  Üldkontseptsioon
  Tammi kindlustamine
  Tranšee ja diafragmaseina ehitus
  Vahekatte ehitus
  Kontuurimine
  Lõppkatte ehitus
  Seire
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil