ÖkoSil

Sitemap
 
Aktsiaselts ÖkoSil on Eesti riigi ja AS-i Silmet Grupp poolt loodud keskkonnaettevõte, mille ülesandeks on suurte keskkonnaprojektide, s.h. Sillamäe radioaktiivse jäätmehoidla keskkonnakaitseline saneerimisprojekti juhtimine ning keskkonnakorralduse- ja seirega seonduvate teenuste osutamine.
 
AS-i ÖkoSil aktsiakapital on 7 830 000 krooni, millest 35% kuulub Eesti Vabariigile ja 65% AS-ile Silmet Grupp.
AS-i ÖkoSil tehniline baas asub Sillamäel, lisaks on osakond Tallinnas.
Ettevõttes töötab 18 inimest.
Aastatel 1999 – 2008 töötas ettevõtte juures jäätmehoidla saneerimisprojekti juhtimisüksus, mis lõpetas töö seoses projekti valmimisega.
 
AS Ökosil seirelabor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt, pikaajalise kogemusega personal täiendab end perioodiliselt koolitustel. Labori akrediteerimisulatusse kuulub järgmist: proovivõtt, välimõõtmised, laborianalüüs, s.h. keskkonnaseire: pinna-, põhja- ja reovesi; välisõhk ja õhuheitmed; töökeskkonna mõõtmised: ventilatsioon, niiskus, tolm, müra, valgustatus; kiirgusseire: alfa-, beeta- ja gammakiirgus, aerosoolid ning radoon.

Peamised koostööpartnerid on Wismut GmbH, C&E GmbH, Põhjamaade Keskkonnakaitseline Finantskorporatsioon (NEFCO), Norra Geotehnikainstituut, Los Alamose Riigilaboratoorium, USA Energeetikaministeerium (US DOE), USA Kaubandus- ja Arengu Agentuur (US TDA), Rootsi Kiirguskaitse Instituut (SSI), Soome Kiirguskaitse Keskus (STUK).

 


  Üldinfo
  ÖkoSil
  Kontakt
  Personal
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil