Üldkontseptsioon

Sisukaart
 

                    

Üldkonseptsiooniskeem

 

31. märtsil 1999.a andis Wismut Eesti Valitsuse ja Silmet Grupi esindajatele üle Sillamäe radioaktiivse jäätmehoidla keskkonnakaitselise saneerimise üldkontseptsiooni ja esimese etapi tööde tehnilised joonised.

Valminud saneerimise üldkontseptsioon näeb ette järgmised abinõud:

  1. Jäätmehoidla tammi kindlustamine kaldakindlustuse ehitamise ja vaiadevöö rajamisega tammi ja kalda vahelisele alale;
  2. Maismaa poolt pealevoolavate vete tõkestamine diafragmaseinaga;
  3. Jäätmehoidla pinna kontuurimine mitme veelahkmega orvandite süsteemiks koos jäätmehoidla katmisega mitmekihilise vettpidava kattega;

Pärast saneerimist keskkonnaohud kaovad:

  1. Kaetud hoidla näeb välja nagu taimestikuga kaetud küngas, vesi sinna sisse ei pääse: see valgub sisse imbumata nõlvu mööda alla, maismaa poolt peale valguda võiv pinnavesi suunatakse kraavi ja diafragmaseina abil mujale;
  2. Kaetud pinnalt ei tõuse radioaktiivset tolmu;
  3. Radoon eraldub jäätmetest jätkuvalt, kuid laguneb enne hoidla kattest läbi, st. maapinnale jõudmist (Radooni poolestusaeg on ca 3,5 ööpäeva).
  4. Tammi stabiilsuse tagab kaldale rajatav raudbetoonvaiade vöö, ning ainete kulutava tegevuse vastu ehitatakse kaldakindlustus.

  Projektid
  Üldkontseptsioon
  Tammi kindlustamine
  Tranšee ja diafragmaseina ehitus
  Vahekatte ehitus
  Kontuurimine
  Lõppkatte ehitus
  Seire
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil