Pressiteadete arhiiv

Sitemap
 

Selgub Sillamäe jäätmehoidla katmise moodus

26.01.2000

Kolmapäeval, 26. jaanuaril toimus Sillamäe jäätmehoidla saneerimise alane nõupidamine, kus arutati jäätmehoidla erinevaid katmisviise.
 

Saksa uraanijäätmete käitlemise ja projekteerimise ettevõttel Wismut GmbH, kes on valitud Euroopa Komisjoni poolt Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekti teostajaks, on valminud projekti järjekordne etapp, mida asjaosalistele tutvustatigi.

Jäätmehoidla saneerimisega seotud organisatsioonide spetsialistidele tutvustati seisukoha kujundamiseks erinevaid jäätmehoidla katmisvariante, nende mõju keskkonnale ning kulude võrdlust.

Nõupidamisel osalesid keskkonnaministeeriumi, Ida-Viru maavalitsuse, Sillamäe linnavalitsuse, Kiirguskeskuse aga samuti Euroopa Komisjoni ja selle kohapealse delegatsiooni, Norra Geotehnika Instituudi jt. organisatsioonide esindajad.

Tõnis Kaasik, Sillamäe jäätmehoidla saneerimise korraldaja AS ÖkoSil juhataja: “Tänane nõupidamine tõi lõppkatte osas välja alternatiivsed variandid. Projekti finantseerijad ja Eesti Keskkonnaministeerium kujundavad oma seisukoha kohalike ekspertide abiga välja kahe nädala jooksul; arutelusse kaasatakse ka Sillamäe linna ja Ida-Viru keskkonnateenistuse töötajad.”

27. ja 28. jaanuaril järgneb keskkonnaministeeriumis Sillamäe Rahvusvahelise Ekspertgrupi (SIERG)nõupidamine, kus tutvustatakse Sillamäe jäätmehoidla saneerimise senist käiku rahvusvahelistele nõustajatele.

Sillamäe jäätmehoidla saneerimist juhib AS ÖkoSil, mis moodustati 1998. a. suvel Eesti riigi ja Silmet Grupi poolt.

Esimese ettevalmistava tööna paigaldati renoveeritavasse jäätmehoidlasse vahetult merekaldal asunud kõige vanemas uraanihoidlas asunud jäätmed.

Sillamäe jäätmehoidla saneerimisprojekt näeb ette lainemurdja ehitamise jäätmehoidla ette merre, betoonvaiadest vöö rajamise jäätmehoidla piirdetammi püsivuse suurendamiseks, tõkke rajamise sisemaalt pealevalguvate pinna- ja põhjavetele ning jäätmehoidla veekindlalt katmise.

Rahvusvaheline võistupakkumine renoveerimistööde esimese etapi tööde teostaja leidmiseks kuulutatakse välja sel kevadel.

Vastavalt Saksa firma Wismut GmbH poolt koostatud tehnilisele projektile on tööde kestvuseks kavandatud 7 aastat. Jäätmehoidla saneerimisprojekti üldmaksumus on 20 mln Euro’t ehk 312 miljonit Eesti krooni.

Kavandatu realiseerimisel saab Sillamäest esimene keskkonnakaitseliselt ohutustatud ja korda tehtud uraaniobjekt Ida- ja Kesk-Euroopas. Eesti mastaabis on see kõigi aegade suurim keskkonnakaitsealane saneerimisprojekt.


Lisainfo:

Raimo Jaaksoo – AS ÖkoSil projekti koordinaator
Tel: 6462 984 GSM: 251 18 823


  Meedia
  Pressiteated
  Pressiteadete arhiiv
  Meediakajastused
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil