Pressiteadete arhiiv

Sitemap
 

Selgusid Sillamäe jäätmehoidla I ehitusjärgu tööde konkursil kvalifitseerunud ettevõtted

Lõppes eelkvalifikatsiooni konkurss Sillamäe jäätmehoidla stabiliseerimis- ja katmistöödele töövõtjate leidmiseks.
 

Need tööd hõlmavad:

1. juurdepääsutee ja territooriumi teede rekonstrueerimist;

2. vaiadevöö paigaldamist jäätmehoidla tammi stabiliseerimiseks;

3. drenaazhikaeviku ja diafragmaseina ehitust;

4. kaldakindlustuse ehitust.

Töövõttu kuulub ülalnimetatud rajatiste ehitamine koos eelneva tööjooniste koostamisega ja vajalike geotehniliste uurimistööde teostamisega (nn. turnkey contract).

Eelkvalifikatsioonist osavõtusoovi avaldas kokku 26 Euroopa Liidu, Euroopa Liiduga ühineva maa ja Eesti ehitusfirmat.

Eelkvalifikatsiooni läbis ja kutsutakse osalema konkursil töövõtja leidmiseks ülalnimetatud töödele 11 firmade konsortsiumit või üksikfirmat. Nende seas on ka Eesti suuremad ehitusettevõtted AS Eesti Ehitus, AS EMV, AS FKSM, AS Merko Ehitus ja AS Teede REV-2.

Konkurss töövõtja leidmiseks on planeeritud läbi viia 2000. aasta sügisel ja töövõtuleping alla kirjutada 2000. aasta lõpus.

Jäätmehoidla saneerimise esimese etapi tööd tuleb lõpetada 2002. aasta esimesel poolel.

Ülalnimetatud töid finantseerib Euroopa Liit Phare suuremahuliste infrastruktuuri objektide (LSIF) programmi raames.

Praegu toimuvad jäätmehoidla geotehnilised uurimistööd, mis on vajalikud jäätmehoidla lõppkatte projekteerimiseks. AS Geotehnika Inseneribüroo poolt teostatavad geotehnilised uuringud peavad olema lõpetatud aasta lõpuks.

Sillamäe jäätmehoidla saneerimist juhib AS ÖkoSil, mis moodustati 1998. a. Eesti riigi ja Silmet Grupi poolt.

Vastavalt Saksa firma Wismut GmbH poolt koostatud tehnilisele projektile on tööde kestvuseks kavandatud 7 aastat. Jäätmehoidla saneerimisprojekti üldmaksumus on 20 mln Euro’t ehk 312 miljonit krooni.

Kogu projekti finantseerimises osalevad lisaks Phare’le NEFCO, Norra, Rootsi, Taani ja Soome riik. Eesti riik rahastab Sillamäe projekti riigieelarvest ja laenuga Põhjamaade Investeerimispangalt.

Kavandatu realiseerimisel saab Sillamäe jäätmehoidlast esimene keskkonnakaitseliselt ohutustatud ja korda tehtud uraaniobjekt Kesk- ja Ida-Euroopas. Eesti mastaabis on see kõigi aegade suurim keskkonnakaitsealane saneerimisprojekt.


Lisainfo: Raimo Jaaksoo – AS ÖkoSil projekti koordinaator; tel. 6462 984;
e-post: raimo@ecosil.ee


  Meedia
  Pressiteated
  Pressiteadete arhiiv
  Meediakajastused
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil