Персонал

Sitemap
 
Общее руководство фирмой:
  
Анти Сиинмаа - руководитель фирмы
Teл: + 372 646 29 84
э-почта: anti@ecosil.ee
 
Дина Шестакова - руководитель Силламяэского отделения
Tел: + 372 39 29 140
э-почта: shestakova@ecosil.ee

Жанна Росс - помощник руководителя (вопросы по работам в порту)
Тел: +372 3929 141
э-почта: sekretar@ecosil.ee 

Контактные данные предприятия:
 
В Таллинне:
В Силламяэ:
Суур-Kaрья 5
10140
Кеск 2
40231

тел +372 646 2984
факс +372 646 1525
ecosil@ecosil.ee
тел +372 39 29 141
факс +372 39 29 152
ecosil@ecosil.ee

Otsime oma meeskonda:  Sadamateenuste spetsialisti

Peamiseks tööülesanneteks on:

AS-i Sillamäe Sadama keskkonnakaitselise tegevuse koordineerimine, s.h. laevajäätmete vastuvõtu korraldamine; keskkonnalubade, -litsentside ja muu keskkonnakaitselise dokumentatsiooni vormistamine; Sillamäe seirejaama tegevuse koordineerimine; aruannete koostamine; Sillamäe jäätmehoidla seirega seotud tegevuste koordineerimine, mõõtmiste tegemine, seadmete hooldus.

 

Töö eeldab:

·         Vene, eesti ja inglise keele oskust kõnes ja kirjas

·         Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus

·         Hea arvuti kasutamise oskust

·         Kutsehariduse olemasolu (ökoloogia, metroloogia, keemia jne)

·         B-kategooria juhilubade olemasolu

·         Meeskonnatöö oskus ja koostöövalmidus

·         Valmidus töötada vajadusel ka õhtuti ja nädalavahetustel

 Töökoht asub Sillamäel, aadressil Kesk 2

Ettevõte pakub:

·         Tööd stabiilses ettevõttes

·         Konkurentsivõimelist töötasu

·         Meeldivat meeskonda

·         Arenemis- ja koolitusvõimalusi

·         Häid töö- ja olmetingimusi

·         Kõiki tööks vajalikke vahendeid

 Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kontaktisiku e-posti aadress: sekretar@ecosil.ee

 
  Акционерное общество
  Введение
  Персонал
  Контакт
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil